Home

Welkom op de website van Stichting Joseba!
Stichting Joseba wil een bijdrage leveren aan werkzaamheden die gericht zijn op de beschermwaardigheid van het ongeboren leven.

Dit betekent concreet dat Joseba op dit moment twee projecten heeft:

Toerusting
Joseba zet zich in om christelijke jongeren toe te rusten het pro-life standpunt uit te dragen.

De Rosendals
Joseba draagt financieel bij aan het vrijwilligerswerk van een echtpaar dat zich fulltime inzet voor de beschermwaardigheid van het (ongeboren) leven.